Нормативно-правові документи

1. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний кодекс України ч. 4 ст. 13.

2. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 03.02.2013 р.

3. Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу».

6. Листи Міністерства освіти і науки України від 05.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 09.04.2012 № 1/9-272 , від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків».

7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» від 25.09.2015 № 840.

8. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-XIV.

9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»» від 12.10.2010 № 1202.

10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ».

11. Положення про Раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

12. Положення про батьківський комітет

13. Порядок надходження та обліку благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб у закладах освіти Жовтневого району міста Харкова.

14. ПАМ’ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу
Кiлькiсть переглядiв: 26

Фотогалерея

Дата останньої зміни 12 Грудня 2017

Цей сайт безкоштовний!