Історія школи

Перший дзвоник

Старе місто, невеликі будинки, тихі подвір'я, вузькі провулки. Столярний, Слюсарний, Ковальський, Степовий, Колодязний ... не просто назви, а поштові адреси. Це - історія, людські долі ... Тут, 65 років тому 1 вересня 1956 року по Стахановському провулку (сьогодні пров. Чаплигіна) 12, на Москалівці, була урочиста відкрита нова школа - школа №59.

Перший директор, Шелехова Марія Михайлівна, вітала в новій будівлі учнів, батьків, гостей, серед яких найдорожчими були представники заводу «Світло шахтаря». Це вони подарували району будівлю школи на 880 учнів і нові майстерні. Перший склад педагогічного колективу складався з талановитих, відданих своїй справі педагогів. За 10 років роботи проявили себе вчителі: Бормашенко Марк Ізраїлевич - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики, його колеги по кафедрі - Сахнівська Олександра Олександрівна, Сахновський Костянтин Михайлович, Винарская Беатриса Миіколаївна.

До цього часу в пам'яті колишніх учнів чудові уроки, позакласні заходи вчителів російської мови і літератури Новаковської Ріти Миколаївни, Сіренко Ольги Гаврилівни, Оканевской Ольги Максимівни, Соленовой Лідії Олексіївни.

Вчителі фізики Редько Михайло Арсенович створив в ці роки кращий в місті кабінет фізики. Саморобні прилади, створені учасниками фізико- технічного гуртка, отримували дипломи на обласних виставках технічної творчості учнів. Високий рівень викладання фізики в ці роки забезпечували так само вчителі - Соколовська Тетяна Ізраілівна, Макоєва Катерина Іванівна.

C величезною віддачею сил, c натхненням працювали в школі вчителі історії. Незвичайний кабінет історії, єдиний в області, з'явився в школі, завдяки старанням Свежінцевой Олександри Іванівни. Членами гуртка технічної майстерності були створені макети, панорами, багато наочних посібників.`Багатьох гостей з міста, області, різних міст країни і зарубіжжя приймали стіни школи і кабінету Свежінцевой A.І.

Вчителі історії Дубинська 3. І., Стешінская E.Л. вели краєзнавчу роботу, готували матеріали для музею школи.

Цікаву, багатогранну роботу проводили вчителі іноземної мови Око Марія Іллівна, Клігман Тетяна Марківна, Артамонова Калерія Петрівна.

Багату базу для середньої школи створювали вчителі початкових класів: Сєдих Тетяна Миколаївна, Бессонова Євдокія Федорівна.

Кращий кабінет біології в Жовтневому районі, в якому був живий куточок, створила в ці роки вчитель біології Ричагова Марія Костянтинівна. Це під її керівництвом були висаджені дерева навколо школи, розбиті клумби. Юнати школи отримували призові місця на районних заходах "День птахів", "День врожаю".

Радували успіхами у вивченні української мови та літератури багато учнів школи завдяки зусиллям з боку вчителів Поповиченко Мотрони Якимівна, Ценгерій Олександри Дмитрівни. Географію викладали досвідчені вчителі - Петрова Олександра Василівна, Погрібний Афанасій Михайлович, які володіли даром захопити учнів, прищепити любов до знань.

Дуже любили учні уроки фізичної культури, їх вели вчителі Вишневський Олег Матвійович, Петрова Ганна Іванівна. Крім того, вони ще й зміцнювали матеріальну базу школи й учні мали все, що необхідно на заняттях з фізкультури, в тому числі лижі та лижні черевики.

Уміло організовували трудове навчання вчителі Нестеренко Леонід Іванович, Цісарський Анатолій Юхимович.

Школа набуває свій звичний вигляд. Директором школи призначено Горбачову О.А. Перші її слова, що пролунали перед колективом, були: "Разом з вами я буду робити все, щоб продовжувати кращі традиції школи. До цього зобов'язують мене мої переконання, совість і досягнення колективу, відмічені Грамотою Міністерства освіти України".

І колектив прийняв гідну програму нового директора.

Первый звонок (история школы на русском языке)

Старый город, небольшие дома, тихие подворья, узкие переулки. Столярный, Слесарный, Кузнечный, Степной, Колодезный... не просто названия, а почтовые адреса. Это - история, человеческие судьбы... Здесь, 60 лет тому назад, 1 сентября 1956 года по Стахановскому переулку (сегодня пер. Чаплыгина) 12, на Москалёвке, была торжественна открыта новая школа - школа №59.

Первый директор, Шелехова Мария Михайловна, приветствовала в новом здании учащихся,родителей, гостей, среди которых самыми дорогими были представители завода «Свет шахтера». Это они подарили району здание школы на 880 учащихся и новые мастерские. Первый состав педагогического коллектива состоял из талантливых, преданных своему делу педагогов. За 10 лет работы проявили себя учителя: Бормашенко Марк Израилевич - заместитель директора по учебно–воспитательной работе, учитель математики, его коллеги по кафедре – Сахновская Александра Александровна, Сахновский Константин Михайлович, Винарская Беатриса Hиколаевна.

До сих пор в памяти бывших учеников великолепные уроки, внеклассные мероприятия учителей русского языка и литературы Новаковской Риты Николаевны, Сиренко Ольги Гавриловны, Оканевской Ольги Максимовны, Соленовой Лидии Алексеевны.

Учителя физики Редько Михаил Арсеньевич создал в эти годы лучший в городе кабинет физики. Самодельные приборы, созданные участниками физико- технического кружка, получали дипломы на областных выставках технического творчества учащихся. Высокий уровень преподавания физики в эти годы обеспечивали так же учителя - Соколовская Татьяна Израилевна, Макоева Екатерина Ивановна.

C огромной отдачей сил, c вдохновением работали в школе учителя истории. Необыкновенный кабинет истории , единственный в области, появился в школе, благодаря стараниям Свежинцевой Александры Ивановны. Членами кружка технического творчeства были созданы макеты, панорамы, много наглядных пособий.`Многих гостей из города, области, различных городов страны и зарубежья принимали стены школы и кабинета Свежинцевой A.И.

Учителя истории Дубинская 3. И., Стешинская E.Л. вели краеведческую работу, готовили материалы для музея школы.

Интересную, многогранную работу проводили учителя иностранного языка Глаз Мария Ильинична, Клигман Татьяна Марковна, Артамонова Калерия Петровна.

Отличную базу для средней школы создавали учителя начальных классов: Седых Татьяна Николаевна, Бессонова Евдокия Федоровна.

Лучший кабинет биологии в Октябрьском районе, в котором был живой уголок, создала в эти годы учитель биологии Рычагова Мария Константиновна. Это под ее руководством были высажены деревья вокруг школы, разбиты клумбы. Юннаты школы получали призовые места на районных мероприятиях "День птиц", "День урожая".

Радовали успехами в изучении украинского языка и литературы многие ученики школы благодаря усилиям со стороны учителей Поповиченко Матрены Акимовны, Ценгерий Александры Дмитриевны. Географию преподавали опытные учителя - Петрова Александра Васильевна, Погребной Афанасий Михайлович, которые обладали даром увлечь учеников, привить любовь к знаниям.

Очень любили учащиеся уроки физической культуры, их вели учителя Вишневский Олег Матвеевич, Петрова Анна Ивановна. Кроме того, они ещё и укрепляли материальную базу школы и учащиеся имели все, что необходимо на занятиях по физкультуре, в том числе лыжи и лыжные ботинки.

Умело организовывали трудовое обучение учителя Нестеренко Леонид Иванович, Цесарский Анатолий Ефимович.

Школа приобретает свой привычный вид. Директором школы назначена Горбачева А.А. Первые слова ее, прозвучавшие перед коллективом, были: "Вместе c вами я буду делать все, чтобы продолжать лучшие традиции школы. K этому обязывают мои убеждения, совесть и достижения коллектива, отмеченные Грамотой Министерства просвещения Украины".

И коллектив принял достойную программу нового директора.

Вот самые яркие события этого периода:

1978г.

Оборудован первый в области кабинет начальной военной подготовки (Оробейко Э.B.)

На базе школы проведен Всесоюзный семинар по гражданской обороне, o чем писали в журнале "Военный вестник" за 1978 г.

/Files/images/IMG_0002.jpg

1979г.

Активная работа в Музее Червонного казачества учащихся, учителей и общественности./Files/images/IMG_0007.jpg

1989г.

Встречи c участниками исторических событий 1917-1921 гг., Второй мировой войны, орденоносцами,


/Files/images/IMG_0009.jpg

передовиками производства, делегатами съездов партии и комсомола (А.И. Нефедов, Герой Советского Союза, летчик-истребитель).

/Files/images/IMG_0008.jpg

1981г.

Юбилейный вечер, посвященный 25-летию школы.

1982г.

Фестиваль "15 республик -15 сестер" (к 60-летию образования СССР).

1984г.

Всеукраинский семинар по обмену опытом работы учителей русского языка и литератyры Азербайджанской, Таджикской, Узбекской союзных республик.

1985г.

Республиканский семинар-практикум по работе в условиях кабинетной системы. Встреча c делегацией Молдавской ССР.

Кiлькiсть переглядiв: 28